Publicat de: Alexandru - Claudiu RÂŢĂ | mai 10, 2011

Vestul Sălbatic, FărădeLegea şi studenţii mei. Gala Profesorului Bologna 2011

VĂ MULŢUMESC!

Gala Profesorului Bologna. Proiectul este construit pe conceptul de „învăţământ centrat pe student”. Profesorii Bologna sunt oamenii care aduc un plus de valoare educaţiei din România, care formează generaţii şi sunt modele pentru studenţi. Fiecare dintre noi are un profesor special, căruia îi datorează o alegere crucială, o descoperire entuziastă, un dascăl care şi-a pus amprenta asupra vieţii lui. Fiecare dintre noi se întoarce, în timp, la autoritatea unui pedagog care l-a îndrumat pe calea cunoaşterii, care i-a dăruit sentimentul că poate deveni cel mai bun. Cel mai adesea, lucrurile autentice pe care le purtăm cu noi sunt chiar persoanele speciale cu care ne înconjurăm. Atunci când vorbim despre  valorile din sistemul de învăţământ, ne gândim, fără doar şi poate, la profesorii de elită, acei dascăli care au ştiut să fie şi călăuzitori de spirite. Răspunsurile date de ei la întrebări arzătoare pe holurile facultăţii cântăresc uneori mai greu în dezvoltarea noastră intelectuală decât cursurile complexe predate după programă. Atunci când excelenţa profesională întâlneşte şi articulează excelenţa umană, avem de-a face cu un adevărat maestru, care nu are nevoie de recompense şi alte recunoaşteri în afara celor venite de la discipolii care au reuşit în viaţă.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România


Aceasta a fost premisa de la care a plecat  Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România atunci când i-a provocat pe studenţi să îşi premieze „cei mai tari” profesori. Adevărata provocare, însă, a fost de partea sistemului de învăţământ românesc, adeseori încremenit într-o paradigmă nefuncţională. Atunci când vorbim despre un sistem, vorbim despre norme şi despre oamenii care veghează ca aceste norme să fie respectate,  astfel încât să formeze o instituţie vie şi funcţională.

Citește mai mult…

Absolut toţi aceia care se preocupă cu transmiterea informaţiilor vrednice de încredere, ce au menirea să influenţeze în mod pozitiv educaţia şi să orienteze cunoaşterea altora, îndrumându-i spre Adevăr, au obligaţia să-i lămurească pe ceilalţi, care, de-a lungul timpului, i-au oferit încrederea. Acest fapt, mai înainte de toate la un loc, pentru că oameni cu discernământ pot ajunge la concluzii absurde, induse, nedemne, dacă nu cunosc îndeajuns de bine contextul. Consider, aşadar, de bună-cuviinţă să Vă mărturisesc din ceea ce cred eu. De altfel, un răspuns jurnalistic. Aproximativ.

Cu ocazia celei mai recente întâlniri de seminar, împreună cu studenţii mei, am adus în discuţie actualitatea, acea trăire din cotidian care nu trebuie să sperie, ci să ne facă să pricepem ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Legea Educaţiei Naţionale – Numărul 1, din 2011 – este actualitate. Adică prezent, fie că-mi place, fie că nu. Legea rămâne Lege – rigid aplicată şi în necunoştinţă de cauză interpretată – precupeţirea reprezintă „metodologia” de aplicare a acesteia, adoptată de către universităţi şi senatele acestora. Sunt de părere că o Universitate autentică reuşeşte să se distingă nu doar prin maniera ei de conducere, de guvernare, ci şi prin sentimentele bine conturate de dreptate egală pentru toţi şi respect pentru orice individ implicat. Se ştie, când oamenii au încredere unii în ceilalţi, când nu sunt încercaţi de teama de-a nu le fi dezvăluite greşeli din trecutul recent sau grave neajunsuri existente, se poate crea un climat favorabil deciziilor şi acţiunilor etice. Alteori, doar nu se întâmplă astfel!

Actualii „tălmaci” ai Legii, aceia care au ales varianta aceasta de aplicare, reprezintă un pericol infinit mai mare pentru societatea românească (cea academică, mai ales!), decât va reprezenta vreodată Legea în sine. Căci Şcoala, centrată pe student – aşa cum ţinem morţiş să afirmăm, contrar realităţii (şi a actualităţii, deci!) – ar fi îndatorată să-şi propună întotdeauna şi fără absolut niciun compromis adoptat la „mica târguială” care să protejeze lipsa de performanţă, următorul obiectiv: Elevul care părăseşte amfiteatrul să aibă o personalitate armonioasă, autentică, sinceră şi dreaptă, nu să fie un „specialist” în Altceva.

Pentru Cei Norocoşi, răspunsul meu nu va putea fi interpretat decât ca fiind unul elegant, politicos, Altfel. Este un drept la replică aparent câtuşi de puţin, o luare de poziţie faţă de schimbările şi răsturnările de situaţie împământenite idiot sau eminamente interesat în cutuma balcanic-românească. Lumea ne cere câteodată să luptăm pentru lucruri ce nu le cunoaştem, pentru raţiuni ce niciodată nu le vom decoperi.

De acum înainte, un fapt mi-e clar: fragmente din trecut pot deveni, peste timp, viitor. Totuşi, am luat decizia să-l tratez altfel, acceptând în continuare niciun compromis. Socotesc, atitudinea potrivită atunci când eşti silit să părăseşti un oraş, lăsând în urmă certitudinea conform căreia pleci însoţit de o fanfară! Nu aştepţi nimic la schimb, chiar dacă ai putea avea totul. Am zis.

Profesorilor, colegilor şi studenţilor mei.

VĂ MULŢUMESC!

Cu Încredere,

Alexandru-Claudiu RÂŢĂ

SemnaturaAlexandrurataNewLogoPost

Publicat de: Alexandru - Claudiu RÂŢĂ | octombrie 20, 2010

INSTITUTUL DE STUDII DIPLOMATICE

INSTITUTUL DE STUDII DIPLOMATICE (ISD) este o unitate de cercetare în componenţa Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti. ISDrespectă toate normele legale şi etice consemnate în legislaţia românească, în Carta Universităţii din Bucureşti, în Regulamentul de funcţionare al centrelor de cercetare ale UB precum şi în Codul etic al UB.

ISD promovează studii interdisciplinare de tip academic dedicate evoluţiei culturii diplomatice sub toate aspectele, în variate epoci şi contexte istorice.

ISD

Institutul de Studii Diplomatice

ISDdesfăşoară cercetări în domeniile subsumate sau conexe activităţii diplomatice: istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, istoria diplomaţiei, dreptul internaţional, relaţiile economice internaţionale, comunicarea interculturală, studii de securitate, etc. De asemenea, ISD studiază practica diplomatică din perspectiva principiilor, tehnicilor, metodelor şi strategiilor utilizate.

ISD sprijină Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti în organizarea unor programe de formare profesională universitară şi postuniversitară în domeniul studiilor diplomatice şi al celor conexe, enumerate mai sus.

ISDdezvoltă relaţii instituţionale cu centre de cercetare, instituţii de studii superioare, centre de formare profesională cu o activitate similară sau compatibilă.

Detalii suplimentare referitoare la ISD, cât şi privind propunerea de cursuri postuniversitare în domeniu, puteţi afla accesând www.cccpm.unibuc.ro sau www.diplomatice.ro.

Publicat de: Alexandru - Claudiu RÂŢĂ | octombrie 10, 2009

Intră în cadru ACUM!

AfisOscar-Alex

          Pentru că cei mai frumoşi ani aduc cu ei amintiri nepreţuite, iar ele trebuie păstrate cum se cuvine…

          Încredinţează-ţi amintirile în mâinile noastre, pentru că experienţa face diferenţa!

         Servicii foto-video adaptate fiecărui eveniment important din viaţa ta de student. Bal al Bobocilor, Curs festiv, Banchet sau orice altceva, profesionalismul şi experienţa noastra în domeniu sunt potrivite. Oferta de preţuri este inegalabilă!

         Pentru o ofertă de preţ personalizată, în vederea unei comenzi sau pentru orice alte lămuriri, aşteptăm să ne contactezi la numărul de telefon:

0723 330 848

Publicat de: Alexandru - Claudiu RÂŢĂ | octombrie 11, 2008

CENTRUL DE PROMOVARE A CULTURII DE SECURITATE (Timişoara)

          

Centrul de Promovare a Culturii de Securitate

          Adesea am afirmat fără vreo restricţie impusă de cineva sau ceva faptul că sunt atras de războaie. În repetate rânduri am adus în discuţii principiile caracteristice războiului drept, jus justum şi am condamnat fără a sta prea îndelung pe gânduri ipostaza de injusta pax sau recta intentio.

 

          Cred în puterea stărilor conflictuale de a crea ordine la toate nivelurile. Mă incită orice tip de război atât de mult încât sunt interesat să-i descopăr şi să-i înţeleg cauzele, având un singur scop: pacea şi securitatea la orice nivel! Un conflict sau război de orice fel se poate câştiga. Pacea şi securitatea se construiesc, migălos, în timp.

Citește mai mult…

Publicat de: Alexandru - Claudiu RÂŢĂ | iulie 30, 2013

SWISS Solutions caută un erou!

Ştii ce înseamnă marketing online? Ai idei şi vrei să le pui în practică?
Dacă răspunsul este afirmativ, eşti persoana căutată pentru programul de practică oranizat de către SWISS Solutions.
SWISS Solutions caută o persoană care nu duce lipsă de idei şi păreri, care să contribuie la promovarea în mediul online.
Cei care sunt interesaţi de o asemenea oportunitate îşi pot trimite un Curriculum Vitae actualizat şi un articol la adresa de poştă electronică hr@swiss-solutions.ro, cu menţiunea „Practică marketing”. Textul articolului să fie scris în limba română şi să nu depăşească 500 de cuvinte. Subiectul abordat, la alegere!

Termenul-limită pentru transmiterea aplicaţiei este vineri, 02.08.2013!

Mult succes!

SWISS Solutions caută un erou!

SWISS Solutions caută un erou!

SUCCES!

SUCCES!

Facultatea de ştiinţe politice, filosofie şi ştiinţe ale comunicării din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara anunţă organizarea sesiunii de admitere la programul de studii postuniversitare de tip master Comunicare şi mediere în conflictele sociale (CMCS). Programul de studii este acreditat ARACIS şi pune la dispoziţia absolvenţilor de studii universitare 50 de locuri, dintre care 10 bugetate de stat, iar restul de 40 de locuri, cu taxă.

Ca element de noutate, începând cu anul universitar 2013-2014, echipa de cadre didactice este completată de către Domnul Dorin BĂDULESCUmediator, formator şi Preşedinte al Consiliului de Mediere, Domnul Dr. Zeno ŞUŞTAC – mediator, formator şi Vicepreşedinte al Consiliului de Mediere şi, nu în ultimă instanţă, Domnul Lector universitar Dr. Claudiu IGNAT – mediator şi formator.

Concursul de admitere se desfăşoară în perioada 15-24 iulie 2013, conform următorului calendar:

  • 15 iulie – 19 iulie 2013 – înscrierea şi depunerea dosarului de înscriere (de luni până vineri, în intervalul orar 9-14);
  • 20 iulie 2013 – susţinerea interviului şi afişarea rezultatelor;
  • 21 iulie 2013 – depunerea contestaţiilor la Secretariatul PFC ( între orele 9-14) şi soluţionarea contestaţiilor (după orele 14), apoi afişarea rezultatelor după contestaţii;
  • 22-24 iulie 2013 – plata taxei de confirmare la casieria UVT (în intervalul orar 9-14);24 iulie 2013 – afişarea rezultatelor finale (după-amiază).

În situaţia în care, după admiterea din sesiunea iulie 2013, vor mai exista locuri disponibile, o extrasesiune de admitere va fi organizată în perioada 19-23 septembrie 2013, după următorul calendar:

  • 19-20 septembrie 2013 – înscrierea şi depunerea dosarului de înscriere;
  • 21 septembrie 2013 – susţinerea interviului şi afişarea rezultatelor;
  • 22 septembrie 2013 – depunerea contestaţiilor (între orele 9-12) şi soluţionarea acestora (după-amiază);
  • 23 septembrie 2013 – achitarea taxei de confirmare şi afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere.

 

Situaţia evaluării în vederea recuperării activităţii de seminar la disciplinele Relaţii publice sectoriale şi Comunicarea cu presa – pentru studenţii anului II şi III, CRP (2011-2012) – pot fi consultate mai jos:

Recuperare seminar (sesiunea a III-a, iulie 2012) Relaţii publice sectoriale – CRP II, 2011-2012;

Recuperare seminar (sesiunea a III-a, iulie 2012) Comunicarea cu presa – CRP III, 2011-2012.

Studenţii care nu au promovat seminarul, dar şi-au recuperat activitatea de seminar în vederea participării la examenul restanţă al disciplinei, au dreptul să participe la examenul scris din sesiunea a III-a (iulie 2012).

Cei care nu au promovat seminarul disciplinei, dar nici nu au recuperat activitatea de seminar, nu au dreptul să se prezinte la examenul scris al disciplinei în sesiunea a III-a (iulie 2012).

Mult succes pe mai departe!

NewLogoPostSemnaturaAlexandrurata

Studenţii anului II, specializarea Comunicare şi Relaţii publice (CRP 2011-2012), care nu au îndeplinit cerinţele minime obligatorii pentru promovarea seminarului disciplinei Relaţii publice sectoriale pentru sesiunea I  şi a II-a de iarnă, pot găsi în cadrul secţiunii INSTRUMENTE/Documente utile, la punctul 76 (pagina 3),  detalii referitoare la recuperarea activităţii de seminar în vederea prezentării la examinarea scrisă din sesiunea a III-a (examene restanţă).

Studenţii anului III, specializarea Comunicare şi Relaţii publice (CRP 2011-2012), care se regăsesc în ipostaza de a fi obligaţi să-şi recupereze activitatea de seminar la disciplina Comunicarea cu presa pentru sesiunea a III-a (examene restanţă, iulie 2012), în vederea prezentării la examinarea scrisă, pot găsi în cadrul secţiunii INSTRUMENTE/Documente utile, la punctul 77 (pagina 3),  detalii referitoare la recuperarea activităţii de seminar.

Efectuarea temelor propuse, ţinând seama de observaţiile menţionate, reprezintă o condiţie indispensabilă în vederea prezentării la examenul programat al disciplinei.

Data limită stabilită pentru trimiterea temei de seminar la adresa de e-mail rpsectoriale@gmail.com (CRP IIRelaţii publice sectoriale) sau comunicareacupresa@gmail.com (CRP IIIComunicarea cu presa) este 2 iulie 2012.

Vă mulţumesc!

Mult succes tuturor!

NewLogoPostSemnaturaAlexandrurata

 

Rezultatele evaluării pentru seminarul disciplinei Presa şi actualitatea (grupele 1 şi 2) la anul I (semestrul 2), JURNALISM (2011-2012), sunt disponibile în cadrul secţiunii “Instrumente/Documente utile“, la punctul 75 (pagina 3). Observaţiile cu privire la stabilirea notei finale pentru seminarul disciplinei se regăsesc la sfârşitul documentului.

Mult succes în continuare!

NewLogoPostSemnaturaAlexandrurata

Studenţii anului I, specializarea JURNALISM, care aveau programat seminarul disciplinei Presa şi actualitatea miercuri, 25 aprilie 2012, începând cu orele 19.40, sunt invitaţi să ia parte la activitatea de seminar a disciplinei, începând cu orele 16.20 (miercuri, 25.04.2012).

Vă mulţumesc pentru înţelegere !

NewLogoPostSemnaturaAlexandrurata

Situaţia evaluării în vederea recuperării activităţii de seminar la disciplinele Relaţii publice sectoriale şi Comunicarea cu presa – pentru studenţii anului II şi III, CRP (2011-2012) – pot fi consultate mai jos:

Recuperare seminar (sesiunea a II-a, iarnă) Relaţii publice sectoriale – CRP II, 2011-2012;

Recuperare seminar (sesiunea a II-a, iarnă) Comunicarea cu presa – CRP III, 2011-2012.

Studenţii care nu au promovat seminarul, dar şi-au recuperat activitatea de seminar în vederea participării la examenul restanţă al disciplinei, au dreptul să participe la examenul scris din sesiunea a II-a de iarnă (3-11 martie 2012).

Cei care nu au promovat seminarul disciplinei, dar nici nu au recuperat activitatea de seminar, nu au dreptul să se prezinte la examenul scris al disciplinei în sesiunea a II-a de iarnă (2011-2012).

Mult succes pe mai departe!

NewLogoPostSemnaturaAlexandrurata

Studenţii anului II, specializarea Comunicare şi Relaţii publice (CRP 2011-2012), care nu au îndeplinit cerinţele minime obligatorii pentru promovarea seminarului disciplinei Relaţii publice sectoriale pentru sesiunea I de iarnă, pot găsi în cadrul secţiunii INSTRUMENTE/Documente utile, la punctul 74 (pagina 3),  detalii referitoare la recuperarea activităţii de seminar în vederea prezentării la examinarea scrisă din sesiunea a II-a de iarnă (examene restanţă).

Studenţii anului III, specializarea Comunicare şi Relaţii publice (CRP 2011-2012), care se regăsesc în ipostaza de a fi obligaţi să-şi recupereze activitatea de seminar la disciplina Comunicarea cu presa pentru sesiunea a II-a de iarnă (examene restanţă), în vederea prezentării la examinarea scrisă, pot găsi în cadrul secţiunii INSTRUMENTE/Documente utile, la punctul 73 (pagina 3),  detalii referitoare la recuperarea activităţii de seminar.

Efectuarea temelor propuse, ţinând seama de observaţiile menţionate, reprezintă o condiţie indispensabilă în vederea prezentării la examenul programat al disciplinei.

Data limită stabilită pentru trimiterea temei de seminar la adresa de e-mail rpsectoriale@gmail.com (CRP IIRelaţii publice sectoriale) sau comunicareacupresa@gmail.com (CRP IIIComunicarea cu presa) este 5 martie 2012.

Rugămintea mea pentru aceia care NU sunt destinatarii materialelor publicate la adresa www.vestpress.wordpress.com este să NU mai folosească aceste documente şi să respecte termenii şi / sau condiţiile de utilizare propuse.

Vă mulţumesc!

Mult succes tuturor!

NewLogoPostSemnaturaAlexandrurata

Situaţia evaluării finale (examen scris) la disciplina Comunicarea cu presa – pentru studenţii anului III, CRP (2011-2012), poate fi consultată în cadrul secţiunii INSTRUMENTE/Documente utile, la punctul 71 (pagina 3).

Observaţiile referitoare la procedura de stabilire a notei finale se regăsesc la sfârşitul fiecărei pagini ale documentului.

Mult succes pe mai departe!
NewLogoPostSemnaturaAlexandrurata

Întrucât, pe parcursul semestrului, au survenit modificări în ceea ce priveşte numărul minim de prezenţe obligatorii pentru promovarea seminarului disciplinei Relaţii publice sectoriale, rezultatele evaluării au fost modificate.

Aşadar, situaţia evaluării la seminarul disciplinei Relaţii publice sectoriale (grupele A,B şi C) pentru studenţii anului II, specializarea CRP (2011-2012), poate fi consultată la secţiunea “Instrumente/Documente utile“, punctul 69 (pagina 3). Observaţiile referitoare la procedura de stabilire a notei finale pentru seminarul disciplinei se regăsesc la sfârşitul documentului.

Mult succes în continuare!

NewLogoPostSemnaturaAlexandrurata

Older Posts »

Categorii